Siła robocza

Pracownik na umowę zlecenia

Branżę tę cechuje duża sezonowość, dlatego rzadko który przedsiębiorca zatrudnia fachowców na stałe. Co prawda jeszcze kilka lat temu firmy remontowe miały głównie pracowników etatowych, ale teraz, kiedy na rynku jest ostra walka cenowa i panuje duże bezrobocie, robotnicy przeważnie zatrudniani są na umowę zlecenia. Łatwo znaleźć pracowników, jeśli proponuje się im rozsądne stawki.

Teraz utrzymanie pracownika z powodu obowiązkowych opłat jest nie do udźwignięcia - coraz trudniej będzie o dobrych fachowców, bo najlepsi wyjeżdżają do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tam zawsze mogą liczyć na pracę i wielokrotnie wyższe wynagrodzenie. Problem to także duża rotacja pracowników oraz, co za tym idzie - kłopoty z utrzymaniem jakości robót.

Nie wystarczy tylko pomysł na założenie firmy remontowej, trzeba również mieć odpowiednie umiejętności. Dobrze jest, jeśli możemy się wylegitymować dokumentami, które je potwierdzają. Tytuł czeladnika określonej specjalizacji, np. glazurnik, hydraulik, można zdobyć w szkole zawodowej, ale również zdając egzaminy w wojewódzkiej izbie rzemieślniczej. Egzamin składa się z 2 części: praktycznej i teoretycznej. Jego koszt wynosi około 330 zł dla osoby młodocianej i 450 zł dla dorosłej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest odpowiednio długi staż pracy pod okiem fachowca. Aby przystąpić do egzaminu na mistrza, trzeba mieć 6-letni staż pracy (jeśli ma się już tytuł czeladnika, to 3-letni).

Szczegółowe warunki dopuszczenia do egzaminów rzemieślniczych określa rozporządzenie ministra edukacji i sportu z 4 grudnia 2002 r. (DzU nr 20, poz. 171).

Profesjonalna piłka nożna kraków dla każdego.

Nowoczesne pompy ciepła ciechanów do ogrzania twojego domu.

Najlepsze tlumiki ursus do twojego samochodu.

Funkcjonalne strony internetowe rzeszów - zamów już dzisiaj.

Specjalne patchcordy militarne w trudnych warunkach środowiskowych.